DISCLAIMER

/DISCLAIMER
DISCLAIMER2018-12-23T19:10:49+00:00

DISCLAIMER

Op het gebruik van de website ‘www.boeddhaspace.nl’ zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. De gebruiksvoorwaarden voor deze website zijn ingegaan op het moment dat het domeinnaam is gekocht, per 02-04-2018.

 

Gebruik van informatie

www.boeddhaspace.nl geeft informatie over allerlei thema’s omtrent bewust en ethisch leven. Het doel hierbij is dat er meer bewustwording komt in de wereld. Het gaat bijvoorbeeld over hoe mensen een bewust en ethisch leven kunnen leiden, maar ook wat dat inhoud. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat www.boeddhaspace.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De psychologische, spirituele en morele richtlijnen en informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van persoonlijk psychologisch of medisch advies.

Aan de informatie op www.boeddhaspace.nl kunnen geen rechten worden ontleend. www.boeddhaspace.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en/of doorverwijzingen van de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen www.boeddhaspace.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

 

Gebruik van het forum

www.boeddhaspace.nl heeft een forum om ervoor te zorgen dat de bezoekers met elkaar kunnen praten, ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen omtrent thema’s van een bewust en ethisch leven. www.boeddhaspace.nl is niet aansprakelijk voor wat er gezegd wordt op het forum noch voor de activiteiten, bezigheden of handelingen die voortvloeien uit gesprekken op het forum.

 

E-mail

www.boeddhaspace.nl garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met www.boeddhaspace.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks naar derden

www.boeddhaspace.nl bevat hyperlinks naar websites van derden. www.boeddhaspace.nl heeft geen invloed op websites en organisaties van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en inhoud daarvan noch voor de handelswijze van de organisaties en websites. www.boeddhaspace.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites en begeleidingsaanbod van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties waaronder artikelen, teksten, afbeeldingen en uitingen van www.boeddhaspace.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat www.boeddhaspace.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.