Boeken

/Boeken
Boeken2018-12-23T18:52:43+00:00

Boeken kunnen je helpen, maar je ook verwarren of op het verkeerde pad brengen. Kies je boek daarom zorgvuldig uit en ga niet te snel over naar het volgende boek.

Boekaanbevelingen

Tip, kijk naar twee zaken bij het kiezen van een boek. 1) Kies een boek wat je kan begrijpen dus kijk naar het niveau. 2) Kies het boek wat bij het aandachtsgebied hoort waarop  je je wilt richten.

De mooiste wijze teksten van Boeddha

(Dhammapada)

1. Niveau:

BEGINNER

2. Aandachtsgebieden:

 • GEVOEL
 • INZICHT
 • JUIST HANDELEN

Een niet te missen boek. De Dhammapada, ook wel ‘Het pad van de Waarheid’ genoemd omvatten de wijsheden van de Boeddha. De kennis die erin staat kun je niet makkelijk cognitief of rationeel begrijpen. Je dient het meerdere keren te lezen, erover te reflecteren en nog een keer te lezen. Alleen op die manier kun je de diepgaande wijsheden begrijpen en in je leven integreren. Deze uitgave van de Happinez vind ik zelf heel toegankelijk en duidelijk geschreven, daarom raad ik deze aan. Door het veelvuldig lezen van dit boek, leer je wat leegte, verlangen en ‘het zelf’ is. Je leert in te zien dat je verlangens leiden tot leed en dat de kern van verlangen hechting is. Een proces van onthechting leidt dus tot minder leed, meer inzicht in hoe de dingen werkelijk in elkaar steken en een meer bewust en ethisch leven. Je handelt namelijk niet meer vanuit zelfzucht om puur en alleen je eigen behoeftes te bevredigen ten koste van iets of iemand anders. Het is de bedoeling dat we minder vanuit onze behoefte naar de wereld kijken, maar eerder vanuit compassie en liefde. Alleen dan kun je rekening houden met het welzijn van de natuur, mens en dier en wil je die niet met je eigen handelen schaden. Een ethisch leven begint dus bij inzicht in je eigen onbewuste op verlangens gebaseerde handelingen.

Leerpunten uit het boek

 • De basis van het Boeddhisme begrijpen

 • Inzicht in het concept ‘het zelf’

 • Begrip van de relatie tussen verlangen, hechting en leed

Illusies

Ingeborg Bosch

1. Niveau:

BEGINNER

2. Aandachtsgebieden:

 • GEVOEL
 • ZELFINZICHT

Dit boek is uitermate geschikt om meer zelfinzicht te krijgen. En zelfinzicht is een belangrijke stap naar meer bewustwording. Ingeborg Bosch schrijft namelijk op een toegankelijke manier hoe je afweermechanismen zijn gevormd, hoe je ze kunt herkennen en hoe je ze kunt doorbreken. Wanneer we het hebben over bewust leven zou je kunnen zeggen dat leven vanuit afweermechanismen juist het tegenovergestelde is, leven vanuit een onbewuste staat. Je reageert dan namelijk op je omgeving vanuit ‘automatisch’ aangeleerd/geconditioneerd gedrag. Hierdoor zal je persoonlijk niet verder ontwikkelen en ook niet een bewust leven kunnen leiden. Het begin van het boek is redelijk theoretisch, maar dat is nodig om de afweersystemen te begrijpen. Daarna kun je bij jezelf nagaan welke afweer jij het meest bezit. Via de website van Ingeborg Bosch kun je ook gratis de online afweer test doen om snel een overzicht te krijgen van welke afweer je het meest gebruikt. Een afweermechanisme kun je zien als een automatische respons (gedrag/handeling) op je omgeving (externe stimulus). Wanneer je je eigen afweer kunt doorzien kun je die gaan afbouwen. Dit is een moeilijk en vaak pijnlijk proces. Je bent het namelijk gewend om vanuit een bepaalde bescherming of muur om je heen in contact te treden met de buitenwereld. Het voelt dan onwennig of zelfs angstig om die muur af te breken. Toch wil ik iedereen aanraden om die muur af te breken en weer in contact te treden met jezelf en de omgeving vanuit kwetsbaarheid. Dit is de eerste stap naar meer bewustwording.

Leerpunten uit het boek

 • Leer je afweermechanismen kennen

 • Laat je niet meer sturen door oude gevoelens

 • Krijg meer zelfinzicht en meer bewustwording

Tantra

Margot Anand

1. Niveau:

BEGINNER

2. Aandachtsgebieden:

 • BODY
 • GEVOEL

Seks is een proces, een spanningsveld wat je met elkaar langzaam opbouwt vanuit kwetsbaarheid en intimiteit. Het is een samenspelen, een samen opwinden. Hiervoor dien je je eigen lichaam goed te kennen, maar ook het lichaam van je partner. Hiervoor is tijd en aandacht nodig. Seks kan namelijk veel meer zijn dan een vluchtige bezigheid. Seksualiteit is sterk verbonden met ons lichamelijke beleving, eigenwaarde en bewustwording. Seks kan daarom een mooie oefening zijn naar meer bewustwording van je lichaam en gevoel. Dit boek leert je via concrete oefeningen je eigen lichaam kennen en meer bewust te worden van lichamelijke sensaties. Door deze oefeningen structureel te doen krijg je niet alleen meer diepgang in je seksuele beleving, maar over heel je leven. Je leert je lichaam beter aanvoelen, voelt je competenter en leert meer aandacht te hebben voor al je bezigheden en activiteiten in het dagelijks leven. Via seks kunnen we een diepe verbinding voelen met onszelf en een ander. Wanneer we daar meer aandacht aan besteden en daar vaardiger in worden kunnen we ook meer diepgang brengen in ons leven. Seksualiteit mag daarom niet missen in het proces naar meer bewustwording in ons leven en dit boek biedt je alle kennis en middelen om daaraan te beginnen.

Leerpunten uit het boek

 • Leer je lichaam en gevoel kennen

 • Leer maar aandacht te nemen voor je bezigheden

 • Verdiep je seksuele ervaring door meer bewustwording van je lichaam

Omgaan met overweldigende emoties

M. Mckay, J. Wood & J. Brantley

1. Niveau:

BEGINNER

2. Aandachtsgebieden:

 • MIND
 • GEVOEL
 • ZELFINZICHT

Dit is een zeer praktisch boek. Het heeft dan ook als ondertitel ‘werkboek dialectische gedragstherapie’. Via dit boek en alle concrete oefeningen die erin staan kun je meer grip krijgen op overweldigende emoties. Je leer ze herkennen, je leert technieken om ermee om te gaan en krijgt daardoor meer rust. Daarnaast is het boek ook geschikt voor iedereen die meer zelfinzicht verlangt, meer bewust wilt leven en zelfverzekerder en assertiever wilt worden. Het boek is gebaseerd op een behandelmethode die bewezen effectief is bij veel psychische klachten. Het is alleen belangrijk dat wanneer je dit boek zelfstandig doorloopt je de opdrachten consequent en dagelijks doet. Wanneer je erg veel last hebt van overweldigende emoties raad ik aan om dit boek met iemand samen te doorlopen. Wellicht een coach of een familielid of partner. Diegene kan je dan stimuleren om de opdrachten we te blijven doen en je erbij helpen. Het is overigens altijd goed om je omgeving erbij te betrekken, zodat ze je kunnen steunen. Het boek is dus niet alleen voor mensen met psychische klachten bedoelt. Het geeft je ook veel inzicht in hoe emoties, gedachten en gedrag met elkaar verbonden zijn. Wanneer je bewust wordt van deze interacties kun je er meer controle over hebben. Dit kan je bijvoorbeeld doen met meditatie en mindfulness oefeningen. Deze oefeningen staan ook in het boek. Bij het doorlopen van alle opdrachten krijg je dus meer zelfinzicht, leer je hoe de geest in elkaar zit en ga je bewuster leren leven.

Leerpunten uit het boek

 • Leer jezelf kennen en je diepere gevoelens kennen

 • Leer omgaan met vervelende, terugkerende emoties

 • Leer meer te leven in het NU via de mindfulness oefeningen

Zorg voor de ziel

Thomas Moore

1. Niveau:

BEGINNER

2. Aandachtsgebieden:

 • GEVOEL
 • MIND
 • ZELFINZICHT

Dit boek helpt je om anders te leren kijken naar je negatieve gevoelens en psychische problemen. Je leert ze juist niet te zien als problemen, ziekten of stoornissen, maar als signalen vanuit je ziel. Er is kennelijk iets wat je ziel nodig heeft waar je geen gehoor aan geeft. Probeer te achterhalen wat dat is en geef er gehoor aan. Je ziel heeft verwondering, schoonheid en toewijding nodig. Deze elementen zijn hedendaags uit ons leven gehaald en worden niet meer als belangrijke aspecten beschouwd. We zijn allemaal bezig met het behalen van doelen. We willen bijvoorbeeld gelukkig zijn en denken dat te behalen door bepaalde dingen te bereiken. Dit boek leert je stil te staan en in te zien dat wanneer je aandacht besteed aan het moment en toegewijd bent aan je huidige werkzaamheden je inziet dat geluk een staat is in het NU en niet te behalen is. Ik raad dit boek aan voor mensen die kampen met negatieve emoties en psychische problemen. Het kan zeer verhelderend werken om dit boek te lezen. Wel vond ik dat de schrijver op gegeven moment iets te veel referenties aanhaalden en die met elkaar in verbinding probeerde te brengen. Het wordt daardoor iets chaotisch, maar alsnog, de moeite waard om te lezen. Het draagt bij aan een bepaalde open mindset die je helpt om jezelf te accepteren zoals je bent.

Leerpunten uit het boek

 • Ken je ziel, ofwel je dieperliggende gevoelswereld

 • Leer je negatieve gevoelens te zien als signalen van je ziel

 • Breng meer toewijding en bewustwording in je leven

Veronika besluit te sterven

Paulo Coelho

1. Niveau:

BEGINNER

2. Aandachtsgebieden:

 • GEVOEL
 • MIND

Wie kent de schrijver Poalo Coelho niet? Ik denk dat we hem allemaal wel kennen, zeker van het boek ‘De Alchemist’. In het kader van bewustwording wil ik zijn boek ‘Veronika besluit te sterven’ in dit rijtje opnemen. De dood is een belangrijk element van bewust leven. Mensen die door allerlei gedachten en gevoelens niet bewust kunnen leven, maar dat wel heel bewust voelen willen dood. Deze mensen voelen heel bewust dat ze niet ‘echt’ leven. Ze voelen zich gevangen en weten niet meer wat ze voelen. De dood is dan een uitweg uit de gevangenheid die ze voelen. De dood wordt gezien als enige bevrijding. Dit boek schets heel mooi het verhaal van Veronika, een vrouw die dood wilt. Op gegeven moment gebeurd er iets waardoor ze uit die gevangenheid kan stappen en weer kan leven. Het doodsverlangen wordt meteen opgeheven. Nu kan ze weer bewust en vrij leven. Een boek wat je helpt om na te denken over de dood, een belangrijk thema. Wanneer we dagelijks nadenken over onze sterfelijkheid zullen we meteen ook meer bewuster gaan leven. Je gaat je dag toch niet vullen met allerlei bezigheden die je eigenlijk niet gelukkig maken als je je bewust bent dat je morgen dood kan zijn?

Leerpunten uit het boek

 • Meer inzicht in depressie

 • Kunnen inleven in iemand met een doodsverlangen

 • Via een verhaal wordt het bewustwordingsproces inzichtelijk

Uit je hoofd in het leven

Steven C. Hayes

1. Niveau:

BEGINNER

2. Aandachtsgebieden:

 • GEVOEL
 • MIND
 • ZELFINZICHT

Dit boek draagt bij aan meer inzicht in hoe de menselijke geest in elkaar zit. Dus ook je eigen psyché. Het boek is doorweven met duidelijke oefeningen die je helpen om meer zelfinzicht te krijgen. Voor mensen die psychische problemen ervaren zoals angst, depressie of paniek raad ik dit boek in het bijzonder aan. Wanneer je het boek doorloopt en de opdrachten consequent doet zullen je psychische problemen afnemen. Via dit boek kun je jezelf de Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) geven. Dit is een zeer waardevolle en bewezen vorm van psychotherapie. ACT is een behandelvorm die ook elementen van het Boeddhisme waaronder meditatie en zingeving erin heeft verwerkt. Juist dat maakt deze behandelvorm erg waardevol. Boeddha zei dat het leven lijden is en zo wordt ook in ACT pijn en leed gezien als normale, onlosmakelijke onderdelen van het mens-zijn. Juist het vermijden of onderdrukken van die pijn veroorzaakt (onnodig nog meer) leed. Ook wanneer je geen psychische problemen ervaart is dit boek aan te raden. Je leert namelijk via mindfulness oefeningen meer bewust te worden en in het NU te leven. Ook leer je wat je werkelijk waardevol vindt in het leven en hoe je die waarden in je dagelijkse bezigheden kunt integreren. Dit laatste is erg belangrijk wanneer je bewust en ethisch wilt gaan leven. Kortom, een waardevol praktisch boek voor meer zelfinzicht en meer bewustwording.

Leerpunten uit het boek

 • Doorgrond je gedachten, leer jezelf kennen

 • Leer met aandacht en in het NU te leven

 • Leer wat je belangrijk vindt in het leven

Iedere stap is vrede

Thich Nhat Hanh

1. Niveau:

BEGINNER

2. Aandachtsgebieden:

 • MIND
 • ZELFINZICHT
 • JUIST HANDELEN

Van Boeddhistische monniken kunnen we veel leren over bewust en ethisch leven. Zo ook van de monnik en zenleraar Thich Nhat Hanh. Dit boek gaat over vrede, maar ook over bewust leven. Het gaat over in het nu leven, vrede met jezelf krijgen en vervolgens vrede stichten met je omgeving. Vrede is onlosmakelijk verbonden met bewustwording. Het boek is ingedeeld in drie delen. Het eerste deel gaat over meditatie, bewust ademen en hoe je in het nu kunt leren leven. Het tweede deel gaat over gevoelens, pijn en leed, maar ook over hoe je die pijnen kunt transformeren naar ‘heelwording’. Het derde deel gaat over hoe we standvastig kunnen zijn in het bijdragen aan een betere wereld. Hoe we ethisch kunnen leven. Het volgende citaat uit het boek beschrijft heel mooi hoe meditatie, bewustwording en vrede bijdragen aan een bewust en ethisch leven. “Wanneer we over helderheid, vastbeslotenheid en geduld beschikken – vruchten van meditatie – zullen we ons kunnen blijven inzetten en werkelijk een instrument voor vrede kunnen zijn. Ik heb deze vrede gezien in mensen van uiteenlopende religieuze en culturele achtergronden, die zich helemaal inzetten om de zwakken te beschermen, voor sociale rechtvaardigheid te strijden, het verschil tussen de rijken en de armen te verminderen, de wapenwedloop te stoppen, tegen discriminatie te vechten en de bomen van liefde en begrip water te geven, over ter wereld. (p. 101)”

Leerpunten uit het boek

 • Leer in het NU te leven

 • Leer met je eigen negatieve gevoelens omgaan

 • Breng vrede in je leven en vergoot je cirkel van compassie

De kracht van het NU in de praktijk

Eckhart Tolle

1. Niveau:

BEGINNER

2. Aandachtsgebieden:

 • MIND
 • ZELFINZICHT

Echhart Tolle heeft een diep spiritueel inzicht vergaard. Hij beschrijft in dit boek hoe je tot meer bewustwording en vreugde kan komen. Om tot meer bewustwording te komen is er eerst inzicht nodig van hoe je ‘niet bewust’ leeft. We denken namelijk allemaal dat we al bewust leven. Dat is echter niet zo. De kracht van het nu beschrijft je hoe je je onechte zelf kan loslaten en het NU kunt gaan ervaren. Wanneer we het NU ervaren, leven we bewust. Hij spreekt over een analytisch zelf en een zelf gecreëerde onechte zelf. Concepten die vaag klinken wanneer je ze voor het eerst hoort, maar wanneer je dit boek leest wordt het duidelijk. De transformatie naar meer bewustwording begint bij inzicht. Probeer de kennis uit dit boek eigen te maken door er zelf over na te denken. Hoe denk jij erover, hoe zit het bij jou in elkaar? Praat er met anderen over om je kennis te verdiepen. Of praat en denk mee op ons forum. Probeer vervolgens de kennis te integreren in je leven zodat je meer in het NU gaat leven. ook staan er duidelijke oefeningen in het boek, volg die consequent op en krijg meer bewustwording in je leven. Een klein, maar effectief en praktisch boekje voor meer bewustwording in je leven. Een aanrader voor iedere beginner die bewust en ethisch wilt gaan leven.

Leerpunten uit het boek

 • Leer de problemen van je ‘denken’ kennen

 • Leer wat nodig is voor een bewust leven

 • Begrijp het concept ‘overgave’

Spirituele oplossingen

Deepack Chopra

1. Niveau:

BEGINNER

2. Aandachtsgebieden:

 • MIND
 • ZELFINZICHT

Deepak Chopra staat met beide benen op de grond en heeft de spirituele kant van het leven doorgrond. In dit boek beschrijft hij dat ieder mens een bepaald patroon kent en een hoger doel dient. De moeilijkheden die we in ons leven tegemoet komen maken je bewuster van je innerlijke doel. Dit doel is spiritueel van aard. En zo zijn er voor alle moeilijkheden die we tegen komen in ons leven ook spirituele oplossingen. In dit boek beschrijft Deepak Chopra die spirituele oplossingen. Eerst beschrijft hij wat een spirituele oplossing is. Ik raad iedereen aan dit te lezen, hij raakt de kern van spiritualiteit wat simpelweg ‘bewustwording’ is. In dit eerste hoofdstuk worden er 3 niveaus van bewustzijn geschetst en dat het verruimen van je bewustzijn de problemen die je ervaart wegneemt. Vervolgens worden de spirituele oplossingen besproken aan de hand van de meest uitdagende moeilijkheden in ons leven, namelijk; relaties, gezondheid, welzijn, succes en persoonlijke groei. Een mooi en duidelijk boek om meer bewustwording in je leven te krijgen. Tegelijk biedt het inzicht en handvatten voor het omgaan met moeilijkheden in je leven. Kortom, een must voor iedere beginner op het spirituele pad of voor iedereen die meer bewustwording en rust verlangend.

Leerpunten uit het boek

 • Ken de verschillende niveaus van bewustzijn

 • Begrijp wat spirituele oplossingen zijn

 • Krijg meer inzicht in bewutwording

Waarom Boeddhisme werkt

Robert Wright

1. Niveau:

BEGINNER

2. Aandachtsgebieden:

 • MIND
 • ZELFINZICHT
 • JUIST HANDELEN

Dit boek is recentelijk uitgebracht. Alle recensies waren zeer lovend over dit boek. Boeddhistische concepten kunnen vaag en onbegrijpelijk zijn. De concepten zijn namelijk gebaseerd op de zeer oude en diepgaande Indiase filosofie die heel andere principes heeft dan ons westers denken.  Toch legt Wright deze concepten helder en begrijpelijk uit. Daarom alleen al raad ik dit boek voor iedere beginner van het bewuste leven. Wright legt de Boeddhistische leer uit aan de hand van de evolutionaire psychologie. Evolutie heeft er namelijk voor gezorgd dat we allerlei psychische ongemakken kunnen ervaren. We moeten immers overleven en om te overleven dienen we gestuurd te worden via verlangens van hebzucht en is het geloven in allerlei illusies handig. De ideeën van Boeddha kan ons volgens Wright helpen om de wereld beter te begrijpen en een gelukkiger en bewuster leven leiden. Wright past persoonlijke ervaringen toe in zijn verhaal, maar ook de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Dit doet hij op een humoristische manier wat het boek niet te zwaar maakt. Een absolute aanrader om meer inzicht te krijgen in onze psyché waaronder angst, hebzucht en depressie. Psychische problemen waaraan steeds meer mensen lijden. Tegelijk krijg je meer inzicht in de boeddhistische leer.

Leerpunten uit het boek

 • Leer basis concepten van het Boeddhisme

 • Begrijp waarom boeddhisme een oplossing is voor psychisch leed

 • Krijg meer inzicht in hoe je bewust kan leven

De navolging van Christus

Thomas a Kempis

1. Niveau:

GEVORDERD

2. Aandachtsgebieden:

 • GEVOEL
 • INZICHT
 • JUIST HANDELEN

Je zou kunnen stellen dat er een oorspronkelijk christendom is en een regulier christendom. De eerste vorm, de oorspronkelijke vorm gaat over jouw persoonlijke relatie met God. Over hoe je tot God kan komen via aanbidding en hoe je genade, verlichting ofwel troost kunt ontvangen. Dit boek is prachtig geschreven en belicht het oorspronkelijke christendom.

“De menselijke natuur wilt niet graag sterven, niet onderdrukt of overwonnen worden, niet de mindere zijn en zich niet vrijwillig onderwerpen. e genade legt zich er op toe het eigen ik op te geven, biedt weerstand aan de zinnelijke verlangens, is volgzaam, verlangt overwonnen te worden, wil niet leven hoe het haarzelf uitkomt, maar is gelukkig als er discipline is. De genade wil geen macht over anderen uitoefenen, maar wilt altijd alleen onder God staan en is bereid omwille van God zich nederig te buigen onder ieder mens.” (blz. 207)

Je ziet dat dit stukje veel raakvlakken heeft met het boeddhisme. Het ‘ik’ laten varen, niet toegeven aan je zinnelijke verlangens en het nederig opstellen wat tegengesteld is aan je ‘menselijke natuur’, je ego. Met dit boek kun je je overgeven aan het hogere en meer bewustwording ervaren en wellicht zelfs momenten van genade zoals het in dit boek heet, je zou het ook momenten van verlichting kunnen noemen zoals dat heet in het boeddhisme. Zeker een aanrader en al helemaal als voorloper van het boek Belijdenissen. In belijdenissen wordt nog dieper ingegaan op het oorspronkelijke, mystieke christendom.

Leerpunten uit het boek

 • Inzicht in de kracht van devotie

 • Je gevoel van devotie en overgave ontwikkelen

 • Verdieping in je religieuze of spirituele devotie (aanbidding en overgave)

Belijdenissen

Aurelius Augustinus

1. Niveau:

VERGEVORDERD

2. Aandachtsgebieden:

 • GEVOEL
 • INZICHT
 • JUIST HANDELEN

Dit is een prachtig boek van iemand die niet gelukkig was en uiteindelijk zijn geluk vond in de liefde voor God. Je zou ook kunnen stellen dat Augustinus eerst niet bewust leefde, maar opgegeven moment werd hij bewust via de liefde voor God. De intieme relatie met God die Augustinus heel treffend beschrijft gaf hem het inzicht wat er wel toe deed en wat niet. Belijdenissen is een bijzonder boek. Het is filosofisch van aard en tegelijk ook heel intiem en persoonlijk geschreven. Het gaat echt over het gevoel wat kan ontstaan bij liefdevolle toewijding en overgave aan het Hogere. Alle religieuze dogmatiek wordt buiten beschouwing gelaten en daarom heb ik dit boek ook in dit rijtje gezet. Het geeft je inzicht in het diepe gevoel wat je kan krijgen via overgave aan het Hogere en hoe je God dan kan beleven. En hoe die beleving je kan vervullen van betekenis en vreugde. Let wel, dit boek kun je niet vluchtig lezen. In dit boek zit een enorme diepgang en een grote gelaagdheid en om alle dieptes en lagen te kunnen bevatten dien je het rustig te lezen, erover te reflecteren en verder te lezen. Ik raad dit boek niet aan voor beginners op het spirituele of religieuze pad. Het gevaar is dan dat je de boodschap erin nog niet kan zien en dan helpt het je ook niet verder. De vertaing van Wim Sleddens is erg mooi.

Leerpunten uit het boek

 • Inzicht in de kracht van devotie

 • Je gevoel van devotie en overgave ontwikkelen

 • Verdieping in je religieuze of spirituele devotie (aanbidding en overgave)

De Bijbel

Literaire editie, uitgever: Jongbloed

1. Niveau:

VERGEVORDERD

2. Aandachtsgebieden:

 • INZICHT
 • JUIST HANDELEN

Via deze website beoog ik tools, inzichten en richtlijnen te geven om een bewust en ethisch leven te leiden. De Bijbel is eigenlijk een samenvoeging van diverse boeken. In het kader om meer bewustwording te krijgen in je leven raad ik enkel de wijsheidsliteratuur aan uit de Bijbel. In alle boeken in de Bijbel zitten natuurlijk diepe wijsheden verborgen. Alleen is het vaak lastig om via verhalen en historische gebeurtenissen de dieperliggende boodschap te herkennen. Er zijn enkele boeken in de Bijbel die levenswijsheden op een directere manier proberen over te brengen. Dit zijn de boeken; Job, Psalmen, Spreuken en Prediker. Deze 4 boeken raad ik iedereen die vergevorderd is in het hebben van zelfinzicht en bewustwording. De 4 boeken die ik aanraad bevestigen en verdiepen je levenswijsheden. Lees de boeken niet vluchtig, maar rustig. Reflecteer erover, probeer elke zin te begrijpen. In Spreuken staan basislessen over hoe te leven. In Job en Prediker wordt de ingewikkelde en pijnlijke kant van het leven belicht. Het boek Psalmen is eigenlijk een lied. Een lied waarin de liefde tot God en aanbidding centraal staat. Uit deze teksten kun je troost, erkenning, steun en kracht halen. Ik raad de literaire bijbel aan van uitgever Jongbloed. Deze bijbel leest makkelijk en is prachtig geschreven.

Leerpunten uit het boek

 • Vindt troost, steun en kracht uit de wijsheden van de Bijbel (krijg kracht om een bewust en ethisch leven te leiden)

 • Leer hoe je bewust kan leven en wat leed veroorzaakt (verlangen, begeerte en genot)

 • Krijg inzicht in het leven op een dieper (spiritueel) niveau (wat is de zin van het leven)

 • Verleg de focus van je eigen verlangens naar een focus op het Hogere (hierdoor verminderen je verlangens langzaam en krijg je meer inzicht)

Enkele belangrijke boeken waarvan ik (nog) geen goede Nederlandse vertaling heb gevonden dus daarom geef ik de beste vertaling weer in het Engels.

How to know God

Patanjali

1. Niveau:

VERGEVORDERD

2. Aandachtsgebieden:

 • MIND
 • INZICHT
 • JUIST HANDELEN

Een prachtig boek vol met inzicht om meer bewustwording te krijgen. In principe wordt de weg naar God, als een weg van bewustwording gezien. Door het lezen van dit boek krijg je een groot en diep inzicht in hoe de MIND werkt. De Indiase oude filosofie en religieuze teksten zitten vol met diepe inzichten over de MIND en het pad naar bevrijding, rust en vrede. Meditatie en yoga komen dan ook voort uit hun oefeningen en inzichten en zijn onderdeel van het pad naar bevrijding, ofwel meer bewustwording. Dit boek gaat over de yoga aforismen van Patanjali. In korte kernachtige zinnen probeert Patanjali zijn inzichten te delen. Bij elke kernachtige zin wordt uitleg gegeven. Dit boek is zeer belangrijk om de MIND te begrijpen en daarvan los te komen. Het geeft een levenswijze weer die je kunt integreren in je leven voor een meer bewust en ethisch leven. Ken je eigen MIND en krijg er de controle over. Je bent namelijk niet je MIND. Dit boek is doordrongen van de Indiase filosofie en is het daarom belangrijk dat je daar al bekend mee bent, anders zal je dit boek niet kunnen begrijpen. De Bhagavad Gita is bijvoorbeeld een toegankelijk boek om mee te beginnen zodat je bekent wordt met de terminologie van de Indiase religieuze en spirituele filosofie. De versie van dit boek die ik het beste vond is in het Engels vertaald door Swami Prabhavananda & Christopher Isherwood.

Leerpunten uit het boek

 • Inzicht in de dynamiek van de MIND

 • Inzicht in de basis van meditatie

 • Krijg het diepe inzicht van het gehele bewustwordingsproces

The bhagavad Gita

1. Niveau:

BEGINNER

2. Aandachtsgebieden:

 • MIND
 • INZICHT
 • JUIST HANDELEN

Natuurlijk kan de Bhagavad Gita niet missen in dit rijtje. De Bhagavad Gita is een prachtig, persoonlijk en mooi geschreven boek naar meer bewustwording. Het is één van mijn meest waardevolle boeken die ik ooit heb gelezen. Het is niet dogmatisch en op een zeer toegankelijke manier geschreven. Het is geschreven via een dialoog tussen Arjuna en Krishna. Arjuna is een strijder en Krishna is zijn knecht. Metaforisch is Krishna God die in Arjuna woont (zoals God de kern van alles is). Arjuna staat op het strijdveld en kampt met allerlei gevoelens en gedachten. Zoals ‘is dit mijn taak in het leven’, ‘waarom moet ik mijn tegenstanders, die ook tot mijn familie behoren uitmoorden’, ‘wat is de zin van het leven’, ‘wat moet ik doen, hoe moet ik leven’. Deze vragen worden in gesprek met Krishna besproken. Het uiterlijke strijdveld is metaforisch de innerlijke strijd met onszelf. Onze innerlijke strijd kenmerkt zich door onzekerheden, tegenstrijdigheden, gevoelens van verwarring, haat, boosheid, liefde, angst en verdriet. De Bhagavad Gita geeft antwoordt op alle levensvragen om een niet dogmatische, maar praktische manier. Er worden zelfs diverse wegen belicht die men kan bewandelen om tot God te komen, ofwel om bewuster te gaan leven. Alle wegen die worden uitgelegd in het boek zijn wegen van compassie en geweldloosheid die uitwegen zijn uit ons innerlijke oorlog en leed. Het bewustwordingsproces zoals beschreven in dit boek is een persoonlijke weg en verweven met je maatschappelijke verantwoordelijkheden zoals het geen kwaad doen en je taak in het geheel vervullen. De vertaling van Easwaran is de mooiste en meest duidelijke vertaling die ik ben tegengekomen, helaas wel in het Engels.

Leerpunten uit het boek

 • Leer de 4 verschillende manieren om naar meer bewustwording

 • De bron en basis van spiritualiteit, leer die te begrijpen

 • Krijg inzicht in hoe de wereld werkt

Mother of the unseen world

Mark Matousek

1. Niveau:

GEVORDERD

2. Aandachtsgebieden:

 • INZICHT
 • JUIST HANDELEN

Dit is een uniek boek. Het beschrijft de persoonlijke reis van Mark Matousek die niet geloofde. Toch was hij op zoek naar meer in het leven en in zijn zoektocht kwam hij moeder Meera tegen. Zij opende een deur diep binnenin hem waardoor hij in de war raakte. Mark begon dingen te ervaren die hij niet eerder ervaarde en langzaam begon hij te geloven in een dieperliggende realiteit. Dit boek is zo mooi omdat je de ontwikkeling van Mark ziet en tegelijkertijd geeft Mark in inkijk in het leven van moeder Meera. Dus naast dat de ontwikkeling van niet geloof naar geloof inzichtelijk wordt krijg je ook inzicht in een zeer uniek persoon. Moeder Meera geeft namelijk ‘stilte zegeningen’ aan mensen. Mark laat zien dat er mensen zijn op deze aarde die in verbinding staan met een dieper liggende realiteit en anderen mensen daarvoor kan openen. Een prachtig boek.

Leerpunten uit het boek

 • krijg meer begrip van een ‘verlicht’ persoon

 • Leer de mystieke kant van de wereld kennen

 • Inzicht in iemands zijn bewustwordingsproces