Boeddha Space

Blog over bewustwording en ethisch leven.

Home
Home2018-12-29T19:16:38+00:00

Leer hoe je bewust kan leven en meer rust en vreugde ervaart.

Stappenplan naar meer bewustwording

Er zijn 5 aandachtsgebieden die je dient te doorlopen om meer bewustwording te krijgen. Meer bewustwording leidt tot meer innerlijke rust, meer zelfinzicht en vreugde. Tegelijkertijd wordt je ook bewuster van van het welzijn van alles wat leeft zoals de natuur, dieren en andere mensen. Je ontwikkelt gaandeweg compassie. Start nu met het doorlopen van alle aandachtsgebieden en krijg meer rust, bezinning, zingeving, vreugde en draag bij aan een betere wereld.

Je lichaam is onlosmakelijk verbonden met een bewust en ethisch leven. Het eerste aandachtsgebied is dan ook je lichaam. Wanneer je niet bewust leeft wordt je ongezond, ziek en krijg je een rusteloze en on-sensitieve geest. Je eet of slaapt te veel of te weinig. Doet te veel of te weinig aan lichaamsbeweging. Ontspant te veel of te weinig. Het is belangrijk dat je de verantwoordelijkheid voor je lichaam neemt en er goed voor zorgt. Zelfzorg, lichaamsoefeningen, voeding en gezondheid zijn dan ook thema’s die behoren tot dit gebied. Wordt meester van je lichaam en laat je niet leiden door je lichamelijke impulsen en verlangens.

Je gedachten, of mind is uiteraard ook onlosmakelijk verbonden met een bewust en ethisch leven. Gedachten worden voornamelijk gestuurd door emoties en verlangens. Het stilleggen van gedachten zorgt er juist voor dat je bewust in het NU kan leven. Je gedachten gaan altijd over gisteren of morgen. Over wat je nog moet doen of over wat je allemaal nog niet hebt gedaan. Meditatie en mindfulness oefeningen zijn bij uitstek geschikte methoden om je gedachten onder controle te krijgen. Tot dit gebied behoren thema’s zoals; wat is een gedachte, wat is het concept ‘het zelf’ en hoe kun je je gedachten tot stilte brengen.

Emoties kunnen je erg in de war brengen (bv. wanhoop, stress, onrust), laten stagneren (bv. angst) of je dingen laten doen waarvan je achteraf spijt (bv. verdriet) hebt (door bv. over je eigen grenzen of waarden gaan). Wanneer je je lichaam en gedachten tot rust brengt en je hebt de verveling en lichamelijke ongemak overwonnen komen er gevoelens bovendrijven. Nu kun je de gevoelens bewust ervaren die jou onderliggend beïnvloeden in je gedrag en handelingen. Bij dit aandachtsgebied is het de bedoeling dat je die onderliggende gevoelens gaat opzoeken. Hoe denk je eigenlijk over jezelf? Wat voel je over je werk, vrienden en partner? Ben je gelukkig met wat je doet en hoe je leeft? Wat zijn je waarden? Ook komen er thema’s aan bod zoals; hoe kun je negatieve gevoelens verdragen en doorstaan.

Om echt bewust en ethisch te leven dien je een bepaalde mate van inzicht te hebben. Een inzicht in jezelf, in wat jouw onderliggende drijfveren zijn en wat de gevolgen zijn van jouw handelingen voor anderen. Wanneer je verder kan kijken dan enkel wat je zelf verlangt of behoeft zal je al bewuster gaan leven. Je ziet dan namelijk dat hetgeen je verlangt wellicht de natuur, een dier of een ander mens direct of indirect schaadt. Je dient ook een bepaald bewustzijnsniveau te hebben bereikt waarbij je kan indenken en invoelen wat je de natuur, een dier of een ander mens aandoet met je handeling. Het is dus belangrijk dat je eerst verder kan kijken wat je verlangt en behoeft en dat je je vervolgens kan verplaatsen in de positie van de natuur, dier of ander mens. Dit dien je te doen los van je eigen gevoelens, interpretaties en referentiekader. Wanneer je dit kan heb je een hoger bewustzijnsniveau bereikt. Je bent namelijk niet enkel bewust van je eigen gevoel/verlangens/doelen, maar ziet en voelt (ofwel, bent bewust van) het welzijn van alles wat leeft. Dit ontstaat geleidelijk bij het afnemen van je verlangens, het controleren van je gedachten en het reduceren van je zelf gerichte gevoelens.

Ethiek is de leer van het moraal, van juist handelen. In onze hedendaagse samenleving handelen we heel de dag door. We zijn er niet meer van bewust. We voelen een impuls en handelen ernaar waarbij we vaak niet het welzijn van anderen in ogenschouw nemen. Bij dit laatste aandachtsgebied gaat het erom dat je je eigen handelingen doorziet, de oorzaken en gevolgen ervan. En dat je een grote mate van compassie hebt ontwikkelt (door bovenstaande aandachtsgebieden te hebben doorlopen) waardoor je samen met het inzicht geen levend wezen direct of indirect wilt schaden hoe subtiel ook. Je probeert je nieuwe bewustwording en daarbij horende (nieuwe) waarden te integreren in al je handelingen in het dagelijks leven. Dit is nog een hele opgave en tot dit aandachtsgebied behoren dan ook thema’s wat je allemaal kunt doen om bewust en ethisch te leven en wat daarbij de moeilijkheden zijn.

Blog posts